Як забезпечити сталість ЦНАП: рекомендації експертів Програми

Експерти напряму з покращення якості надання адміністративних послуг для населення Програми «U-LEAD з Європою» розробили документ з рекомендаціями щодо забезпечення сталості функціонування ЦНАП

У процесі взаємодії з органами місцевого самоврядування експерти проаналізували та виявили практичні проблеми та прогалини у законодавстві, які ускладнюють формування ефективної системи надання адміністративних послуг у громадах. На основі цього аналізу було розроблено документ, який покликаний звернути увагу відповідальних органів державної влади на такі проблеми законодавства та практики, подальше вирішення яких сприятиме створенню належних умов для надання доступних і якісних адміністративних послуг.

Цей документ стосується проблематики сталості ЦНАП, насамперед у фінансовій частині (достатності надходжень від плати за адміністративні послуги для покриття витрат, пов’язаних із забезпеченням процесу якісного надання адміністративних послуг та функціонуванням ЦНАП) та ефективності роботи ЦНАП в частині адміністрування деяких процесів.

Зокрема, серед проблем щодо сталої та ефективної роботи ЦНАП, можна виділити наступні:
1) Витрати на надання адміністративних послуг у менших громадах покриваються адміністративними зборами у недостатньому обсязі;
2) Недостатнє правове поле для прийняття персоналом ЦНАП готівкових платежів – плати за адміністративні послуги;
3) Брак фінансової спроможності ОМС для надсилання результатів надання адміністративних послуг засобами поштового зв’язку;
4) Іменні печатки (штампи) адміністраторів, що веде до додаткових витрат при кадрових змінах.

Детальніше з проблемами та пропозиціями експертів щодо їх вирішення можна ознайомитись у полісі-записці за посиланням.

Поділитися: