Шляхи впровадження гендерного підходу у діяльність ЦНАП

Гендерна експертка проекту Світлана Гаращенко розказала про переваги гендерного підходу у діяльності ЦНАПів

Включення гендерної складової допомагає створенню безпечних, зручних для різних ґендерних груп, справедливих публічних просторів із врахуванням різноманітності досвіду і потреб мешканців, привертає увагу до питання поваги до людей, актуалізує інклюзивність.

У період децентралізації зростає увага до конкретної особистості, її потреб та особливостей. Тому виникає суспільний запит на формування гендерно чутливих послуг, які пропонуються центрами надання адміністративних послуг як ланкою, найбільш наближеною до людей.

Однією із головних цінностей Проекту є гендерна рівність. Проект планує включення гендерного компоненту у діяльність ЦНАПів за трьома основними напрямками: 1) стосовно організації простору та інфраструктури; 2) стосовно персоналу; 3) стосовно послуг, які надаються.

 1.  Організація простору та інфраструктури

При визначенні місця розташування ЦНАПу звертається увага на гендерний аудит території, тобто оцінюється простір з точки зору безпеки та можливостей рівного доступу до отримання послуг людей різних соціальних груп. Це зокрема, забезпечується безбар’єрністю прилеглої території, територіальною наближеністю установи, наявністю пандусів, освітленням вулиці у вечірній час, наявністю вивіски та вказівних знаків. Відстань від зупинок громадського транспорту до установи має бути оптимальною, адже користувачами ЦНАПів у тому числі є люди пенсійного віку, батьки з дітьми, люди з інвалідністю.

Приміщення всередині ЦНАПу передбачатиме місця для очікування та місця для заповнення документів. Забезпечуватиметься розміщення на стенді інформації на гендерну тематику (наприклад, буклети щодо репродуктивного здоров’я, протидії домашньому насильству, торгівлі людьми тощо).

Батьки з дітьми становлять значну частину користувачів послуг ЦНАПу, тому передаватиметься створення ігрової зону (це може бути як окрема кімната, так і обладнаний дитячий куточок з іграшками, книжками та канцелярським приладдям), а також місце для дитячих візочків. В ЦНАПі максимально за можливістю будуть забезпечені загальнодоступні туалети з урахуванням потреб осіб з інвалідністю, також передбачено столик для сповивання немовлят.

 2. Персонал

Під час підбору персоналу звертатиметься увага як на співвідношення жінок та чоловіків у штаті структури, так і їх розподілу за посадами. При прийнятті на роботу за умови однакового фахового рівня надавати перевагу працівникам тієї статі, яка менше представлена в установі.

Проводитиметься навчання персоналу (модуль чи систематичне підвищення кваліфікації) щодо формування гендерної чутливості, використання гендерно чутливої мови, зорієнтованості на потреби клієнтів, недопущення дискримінації, протидії домашньому насильству.

Враховуючи потребу працівників ЦНАПу в гармонійному поєднанні служби та потреб сім’ї, рекомендуватиметься запровадження гнучких індивідуальних графіків для працівників.

3. Гендерні аспекти у наданні послуг

Створення зручних і доступних умов для отримання клієнтами адміністративних послуг є одним із головних завдань. Критеріями оцінки якості адміністративних послуг є своєчасність, професійність, компетентність службовців, доброзичливість, комфорт, справедливість, результативність.

Врахування гендерної складової передбачає забезпечення найбільш сприятливого режиму та якісного обслуговування, тому слід відходити від практики обмежених «прийомних годин». У ЦНАПі має забезпечуватись безперервний прийом та обслуговування відвідувачів, що є можливим у разі взаємозамінності працівників та гнучкого режиму роботи. Також передаватиметься  можливість отримання консультацій та послуг он-лайн, що наблизить отримання послуг для ширшої групи.

Наявність гендерно дисегрегованої статистики щодо діяльності ЦНАПу – необхідна умова для планування, моніторингу діяльності, а також застосування гендерного бюджетування. Адміністративна звітність передбачатиме форми з обліком розподілених за статтю  даних (наданих послуг жінкам і чоловікам, розподіл користувачів за віком тощо).

Доцільною є співпраця ЦНАПів із громадськими організаціями, які працюють з питань упровадження гендерної рівності, подолання домашнього насильства, захисту прав людини.

Забезпечення гендерної рівності в роботі Центрів надання адміністративних послуг сприятиме наданню якісних та доступних послуг для різних соціальних груп з числа мешканців об’єднаних територіальних громад.

Поділитися: