Пояснення експертів щодо розширення переліку адмінпослуг у ЦНАП

Шановні колеги, з'явився офіційний текст розпорядження Кабінету Міністрів від 11 жовтня 2017 року, яким вносяться зміни до Переліку адміністративних послуг, що надаються через ЦНАП. Наші експерти надали змістовне та детальне пояснення до розпорядження. Пропонуємо вам з ним ознайомитись 

Пояснення експертів Програми “U-LEAD з Європою” до тексту розпорядження Кабінету Міністрів від 11 жовтня 2017 року,  щодо змін до Переліку адміністративних послуг органів виконавчої влади, які надаються через ЦНАП (про розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2017 року №782):

 1. Відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги» Перелік адміністративних послуг, які надаються через ЦНАП, визначається органом, що утворив ЦНАП. При цьому, такий перелік повинен включати адміністративні послуги органів виконавчої влади, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України. Останнє можна розглядати як мінімальний обов’язковий перелік послуг для ЦНАП.

Отже, вперше такий перелік було затверджено 16 травня 2014 року розпорядженням КМУ №523. І в цьому Переліку було 52 пункти (послуги).

У редакції Переліку від 11 жовтня 2017 року тепер визначено 136 пунктів (адміністративних послуг). Хоча насправді послуг ще більше, бо окремі з них подані у згрупованому вигляді.

Нагадаємо, що основними групами послуг у редакції розпорядження КМУ №523 від 2014 року були:

  1. Принциповими змінами-доповненням розпорядження №782 від 11 жовтня 2017 року стали нові групи послуг у компетенції ЦНАП:

1) державна реєстрація актів цивільного стану (пункт 104. Щоправда, тут одним пунктом узагальнено згадана ціла група послуг);

2) адміністративні послуги соціального характеру (житлові субсидії, державні допомоги, довідка про ВПО тощо – пункти 107 – 136);

3) державна реєстрація транспортних засобів та видача посвідчень водія (пункти 102-103).

Головним позитивом цього доповнення є насамперед вказівка Уряду України на те, що саме ці найпопулярніші послуги повинні надаватися через ЦНАП.

  1. При цьому необхідно зважати на різні юридичні механізми включення різних груп адміністративних послуг до Переліку послуг ЦНАП, в тому числі у контексті ЦНАП, які утворюються ОТГ та так званих «спільних» ЦНАП («міськрайонних» та «селищно-районних»).

3.1. Адміністративні послуги соціальної сфери. Необхідно виходити насамперед з того, що для органів виконавчої влади (зокрема, для ЦНАП, утворених районними державними адміністраціями) це розпорядження Кабінету Міністрів України має обов’язковий характер. Тобто послуги, визначені у цьому розпорядженні, які не потребують додаткових узгоджених рішень, повинні безумовно включатися до Переліку адміністративних послуг, які надаються через ЦНАП райдержадміністрацій. Зокрема, це стосується адміністративних послуг соціальної сфери. Очевидно, це так само стосується «спільних» ЦНАП («міськрайонних» та «селищно-районних»), адже вони повинні повністю інтегрувати послуги, обов’язкові для ЦНАП райдержадміністрації.

Для органів місцевого самоврядування адміністративні послуги соціальної сфери рекомендовані Урядом для включення до Переліку послуг ЦНАП. Але це також означає, якщо громада (ОМС) бажає надавати усі адміністративні послуги соціальної сфери через свій ЦНАП і звернулася з відповідною пропозицією до РДА (управління соціального захисту населення / УСЗН), то райдержадміністрація (УСЗН) зобов’язана забезпечити весь перелік цих послуг, як і визначено у розпорядженні Уряду. Тобто з’являється чіткий юридичний механізм вимагати від РДА (УСЗН) належної співпраці у наданні через ЦНАП ОТГ адміністративних послуг соціальної сфери.

3.2. Послуги РАЦС. Попри узагальнене формулювання – це чітка рекомендація органам місцевого самоврядування базового рівня (крім райцентрів і міст обласного значення), що ці послуги рекомендовані Урядом до надання через ЦНАП.

Для інших органів, які утворили ЦНАП (райцентрів і міст обласного значення), у розпорядженні КМУ запропонований не зовсім простий механізм. Адже крім узгодженого рішення між органом, який утворив ЦНАП, та територіальним органом Міністерства юстиції, розпорядження передбачає ще визначення переліку таких послуг (та можливо, конкретна адміністративно-територіально одиниця) Міністерством юстиції. Очевидно, практика ще відкоригує розуміння цього механізму, визначеного підпунктом 3 пункту 11 розпорядження.

3.3. Щодо послуг з реєстрації транспортних засобів та видачі посвідчень водія, то для надання цих послуг через ЦНАП потрібне узгоджене рішення між органом, що утворив ЦНАП та відповідним суб’єктом надання адміністративних послуг (територіальним органом з надання сервісних послуг МВС).  Але з іншого боку, якщо ОМС має необхідну інфраструктуру і офіційно звертається з пропозицією до відповідних послуг у ЦНАП, то територіальний орган з надання сервісних послуг МВС зобов’язаний обґрунтовано реагувати на відповідні пропозиції  про співпрацю (тобто приймати її або належно обґрунтовувати відмову у співпраці).

На наш погляд, ця сфера може бути актуальна для міст, які мають достатні ресурси, щоб облаштувати відповідну інфраструктуру (оглядові майданчики, екзаменаційні класи тощо).

  1. При використанні розпорядження від 11.10.2017 р. №782 також необхідно враховувати, що в новій редакції Переліку оновлено частину формулювань (найменувань) адміністративних послуг, у зв’язку з попередніми змінами у законах. Це також бажано враховувати при формуванні власних переліків послуг для ЦНАП.

Підготовлено експертами по напряму покращення надання місцевих послуг населенню Програми «ULEAD з Європою», 09.11.2017

 

Поділитися: